Assalamualikum warahmatullah, Syukur kehadrat illahi kerana diberikan kesempatan dan sedikit pengetahuan untuk menggunakan kemudahan information technologi, adalah lebih baik jika ia memberi sedikit sebanyak manafaat untuk kita semua, mari lah sama-sama berkonsi sedikit ilmu yang kita ketahui, moga-moga bertambah lagi pengetahuan kita, dan moga-moga kita akan birekikan hidayah oleh ALLAH, 

Saya terlalu hina dan terlalu kerdil sekali untuk sama -sama berkongsi pengetahuan dalam soal agama islam ini, bimbang-bimbang pengetahuan yang terlalu cetek itu nanti akan merosakkan akidah diri sendiri 

adalah lebih selesa untuk saya menceduk mana -mana artikel yang dirasakan berguna dari penulis-penulis lain yang lebih ahli . 

semoga kita sama -sama akan menjadikan itu landasan untuk kita laluim dan moga-moga ALLAH memberkati kita...sekian

Al-Quran & Hadith Muslim

Rukun Islam

Materi aqidah kali ini membahas tentang rukun islam. Meski telah sering kita dengar, namun ada baiknya kita kembali ulang, untuk memantapkan pemahaman kita. Dalil yang berkaitan dengan rukun islam ini diantaranya:

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar  : Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda :
'Islam dibangun di atas 5 rukun, yaitu : 

1-Syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah rasul Allah,
2- Mendirikan shalat, 
3-Membayar zakat, 
4-Puasa ramadhan, 
5-Menunaikan Haji ke Baitullah al Haram'.

Sabda Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam dalam hadits yang diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khathab
ketika Jibril datang dan bertanya tentang Islam kemudian beliau menjawab;
'Islam adalah Bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah rasul Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa ramadhan, mengerjakan haji jika mampu dalam perjalanannya'.


Al Qur'an surat Ali Imran : 18 :
"Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu (juga menyatakan yang demikian). Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Al Qur'an surat At Taubah : 128 :
" sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat mengiginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin."

Al Qur'an surat Al Bayyinah :5 :
"padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya beribadah kepada Allah, dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya lagi bersikap lurus, dan supaya mereka mendirikan solat serta mengeluarkan zakat. Demikian itulah tuntunan agama yang lurus."

Al Qur'an surat Al Baqarah : 183 :
" wahai orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertaqwa."

Al Qur'an surat Ali Imran : 97
" padanya terdapat tanda-tanda nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim ; barangsiapa yang memasuki (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa yang mengingkari (kewajiban haji) maka sungguh Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alamNo comments: